سوکت صدا و تصویر

4/5

220,000 تومان

یک انتخاب مناسب به دلیل عرض یک دوم و کیفیت عالی

توضیحات

این سوکت برای انتقال صدا و تصویر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوکت صوت و تصویر شامل سه عدد فیش ورودی بوده که دو عدد مربوط به صدا و یک عدد مربوط به تصویر است.
همچنین از این سوکت برای انتقال صدا به بلندگوهای سقفی استفاده می‌شود.

سوکت صدا و تصویر دارای عرض 1/2 است و می‌توان در کنار آن و با توجه به نیاز، سوکت دیگری را قرار داد.

محصول مرتبط
جدا کننده