تجهیزات هوشمند Benica

موارد شامل گارانتی شرکت جنیوس

هر گونه ایراد ناشی از بُرد دستگاه، قطعات الکترونیکی و مکانیکی، مغزی قفل، تغییر رنگ بدنه دستگاه، عیوب نرم افزاری (کانفیگ نشدن و عدم ارتباط با مودم و یا عملکرد نادرست نرم افزاری)، شامل گارانتی تعویض بوده و با دستگاه هم مدل یا مشابه آن جایگزین می‌شود.

تجهیزات هوشمند Benica

ارتباط با واحد گارانتی

تجهیزات هوشمند Benica

موارد شامل گارانتی شرکت جنیوس

هر گونه ایراد ناشی از بُرد دستگاه، قطعات الکترونیکی و مکانیکی، مغزی قفل، تغییر رنگ بدنه دستگاه، عیوب نرم افزاری (کانفیگ نشدن و عدم ارتباط با مودم و یا عملکرد نادرست نرم افزاری)، شامل گارانتی تعویض بوده و با دستگاه هم مدل یا مشابه آن جایگزین می‌شود.

تجهیزات هوشمند Benica

ارتباط با واحد گارانتی